Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3783/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với các hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3783/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3783/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất đối với HTX

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11848/CT-THNVDT ngày 27/8/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về hồ sơ giảm 50% tiền thuê đất đối với các hợp tác xã, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: "Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp".

- Theo quy định tại khoản 1 mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất của người thuê đất phải có Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền và Hợp đồng thuê đất.

Do đó, nếu các đơn vị gửi hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất đến cơ quan Thuế mà thiếu Quyết định cho thuê đất và Hợp đồng thuê đất thì không đủ điều kiện để được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp trong địa bàn thành phố có nhiều đơn vị sử dụng đất nhưng không có Quyết định cho thuê đất và Hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền thì Cục Thuế lập danh sách, báo cáo để UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định về quản lý đất đai. Trường hợp không chấp hành theo quy định thì căn cứ theo quy định của Luật Đất đai để báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị thu hồi đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3783/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với các hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251