Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3781/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3781/TCT-TS
V/v: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Phan Bá Kiểng
Trú tại: Xóm 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Trả lời đơn thư đề ngày 12/9/2006 của Ông Phan Bá Kiểng liên quan đến giá đất tính thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp của ông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2446/TCT-TS ngày 11/7/2006 gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh (phần "Nơi nhận" có gửi cho cá nhân ông Phan Bá Kiểng) về giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Theo nội dung hồ sơ gửi kèm đơn thư đề ngày 12/9/2006 của ông Kiểng nêu trên cũng như hồ sơ gửi kèm theo công văn số 982/CT-TTHT ngày 07/6/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh (đã được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn số 2446/TCT-TS nêu trên):

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Kiểng đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh - nhận ngày 20/5/2005 và thuộc "Danh sách các trường hợp đề nghị xử lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị" (theo "Danh sách các trường hợp đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị" và "Danh sách các trường hợp đề nghị xử lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị" kèm theo Tờ trình số 14/TT-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân thị trấn Nghèn v/v: đề nghị cấp giấy nhận quyền sử dụng đất ở đô thị cho các hộ gia đình gửi Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc);

- Tháng 5/2006 Phòng Tài nguyên và Môi trường mới có thông báo đồng ý cho ông làm thủ tục nộp các khoản thu có liên quan đến đất đai.

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông đã nộp tháng 5/2005 nhưng đến tháng 5/2006 Phòng Tài nguyên và Môi trường mới có thông báo đủ điều kiện để tính nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu về đất. Như vậy tại thời điểm nộp hồ sơ thì hồ sơ của ông chưa đủ điều kiện tính các khoản thu liên quan đến đất đai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc để chậm hồ sơ như đơn của ông nêu đề nghị ông có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Phan Bá Kiểng được rõ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3781/TCT-TS ngày 10/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!