Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3778/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhập khẩu Sản xuất Thương mại Duy Hưng

Trả lời công văn số 02-2011/CV ngày 18/07/2011 của Công ty TNHH Nhập khẩu Sản xuất Thương mại Duy Hưng đề nghị hướng dẫn về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Thương mại Duy Hưng căn cứ số liệu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu phát sinh hàng tháng (thực chất phải kê khai theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) để kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT là không đúng quy định.

Trường hợp, đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu Công ty kê khai theo tờ khai Hải quan từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2009 (đồng thời có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước) và số thuế GTGT đầu vào từ tháng 11/2009 đến 8/2010 công ty cũng kê khai theo tờ khai Hải quan (không đồng thời có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước do được Cơ quan hải quan ân hạn thời gian nộp thuế là 30 ngày), Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu theo quy định do thực tế đơn vị đã thực nộp tiền vào NSNN. Trường hợp Công ty tự phát hiện ra sai sót do kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào bằng tờ khai hải quan thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Công ty bị xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Chi cục Thuế Q.Tân Bình, TP.HCM;
- Vụ Chính sách (TCT), Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3778/TCT-KK ngày 20/10/2011 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.623

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!