Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3774/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3774/TCT-ĐTNN
V/v: Xử lý nợ thuế và phạt chậm nộp tại Công ty LD Harbourview 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Công ty liên doanh  HARBOURVIEW

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1988/CT-ĐTNN ngày 08/8/2006 của Cục thuế TP. Hải Phòng báo cáo tình hình giải quyết nợ thuế và tiền phạt chậm nộp tại Công ty LD Harbourview. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 01/10/2003, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1374 TCT/QĐ/NV5 về việc cho chậm nộp thuế và miễn phạt chậm nộp cho Công ty liên doanh Harbourview. Theo đó, Công ty LD Harbourview được chậm nộp tiền thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng còn nợ đến ngày 31/12/2000 là 674.651.834 đồng. Số tiền thuế được chậm nộp trên đây Công ty phải nộp đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong thời gian từ tháng 01/2003 đến hết tháng 02/2004 theo kế hoạch trả nợ mà Công ty đã đăng ký tại công văn số 320/CV ngày 21/10/2002. Miễn phạt chậm nộp đối với các khoản nợ thuế của Công ty tính đến ngày 01/10/2003 và không tính phạt chậm nộp đối với số thuế được chậm nộp trong thời gian được chậm nộp. Đối với các khoản nợ thuế nhà thầu và thuế thu nhập cá nhân Công ty chưa nộp NSNN tính đến ngày 31/12/2000 là 4.190.910.836 đồng, Công ty phải nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục thuế thì đến nay Công ty vẫn không thực hiện nộp được hết số nợ thuế.

Để có cơ sở xem xét, báo cáo Bộ Tài chính giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế của Công ty Liên doanh Harbourview, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP. Hải Phòng, Công ty liên doanh Harbourview báo cáo cụ thể, chi tiết tình hình tài chính, sản xuất, kinh doanh, nộp thuế của Công ty và đề xuất ý kiến xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hải Phòng, Công ty Liên doanh Harbourview được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3774/TCT-ĐTNN ngày 10/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết nợ thuế và tiền phạt chậm nộp tại Công ty LD Harbourview

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!