Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3771/BTC-CST 2018 hướng dẫn phí sử dụng đường bộ

Số hiệu: 3771/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 02/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3771/BTC-CST
V/v phí sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Pactra Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2749/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Pactra Việt Nam về phí sử dụng đường bộ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong trường hợp: Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng đsát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe.

- Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định: Đi với xe ô tô quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2, các Trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) lập hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải gm: Đơn đề nghị xác nhận xe ô tô không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp và xe dùng đsát hạch thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo mu tại Phụ lục s 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ quy định nêu trên, xe ô tô của doanh nghiệp và chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình quản lý thì thuộc diện không chịu phí đưng bộ. Trường hợp xe đu kéo của Công ty TNHH Pactra Việt Nam cho Công ty SDS - Samsung thuê sử dụng trong phạm vi nhà máy Samsung, không sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của công ty TNHH Pactra Việt Nam, do đó, xe này thuộc diện chịu phí sử dụng đường bộ, Công ty TNHH Pactra Việt Nam nộp phí sử dụng đường bộ cho xe theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Pactra Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ ĐMDN);

- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (CST5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Khắc Liêm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3771/BTC-CST ngày 02/04/2018 về phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!