Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3768/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3768/TCT-PCCS
V/v: xử phạt vi phạm HC chậm nộp tiền SD đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 514/CT-TTr2 ngày 12/9/2006 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chậm nộp tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 123 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: “Trong trường hợp luật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của luật”.

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhà ở, đất đai thì thời hiệu là hai năm (năm tính đủ 12 tháng), kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện; nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Tại Điều 18 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Khoản 1 quy định: “Châm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp”.

Căn cứ quy định trên, theo quy định Luật đất đai năm 2003 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đất đai chỉ quy định việc xử phạt được tính theo ngày vi phạm; mỗi ngày chậm nộp bị xử phạt 0,02% tính tiền sử dụng đất chậm nộp.

Việc xác định số ngày bị phạt chậm nộp tiền sử dụng đất được tính từ ngày hết hạn ghi trên Thông báo nộp tiền theo hướng dẫn tại Điểm 3.2, Mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT (2b), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3768/TCT-PCCS ngày 09/10/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chậm nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!