Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 376/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm

Số hiệu: 376/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376/TCT-PCCS
V/v: C/s thuế đối với dịch vụ phần mềm

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần phần mềm Sao Việt
226 Phổ Vọng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 05/CV-SV ngày 4/1/2006 của Công ty cổ phần phần mềm Sao Việt hỏi về chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm:

- Tại điểm 24 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: Đối tượng không chịu thuế GTGT: “Phần mềm máy tính (trừ phần mềm máy tính xuất khẩu) bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm”.

- Tại điểm 3 Điều 2 Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm có quy định: “Dịch vụ phần mềm dùng để chỉ mọi hoạt động trực tiếp phục vụ việc sản xuất sản phẩm phần mềm, khai thác, nghiên cứu, sử dụng, đào tạo, phổ biến và hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

Dịch vụ phần mềm bao gồm các dịch vụ: tư vấn phần mềm; tích hợp, cung cấp hệ thống; dịch vụ chuyên nghiệp về phần mềm; gia công phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ huấn luyện, đào tạo và dịch vụ tổ chức xuất khẩu lao động phần mềm”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Công ty có các hoạt động dịch vụ phần mềm theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg nêu trên như: khảo sát hiện trạng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để thực hiện cài đặt các dịch vụ cơ bản cho trung tâm tích hợp; cung cấp các dịch vụ cơ bản; phần mềm quản lý máy chủ web (www), phần mềm quản lý tệp (FPT), phần mềm quản lý người sử dụng (I.DAP), phần mềm tường lửa (Firewall), phần mềm quản lý người truy cập từ xa (Radius); Xây dựng tài liệu quy trình cài đặt chi tiết, bản thiết kế thi công cho các phần mềm thì các hoạt động nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2) Về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm 1, điểm 2 mục I phầm B Thông tư số 123/2004/TT-BTC 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm có quy định:

“Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu công ty được coi là doanh nghiệp phần mềm mới thành lập, có thu nhập chịu thuế từ năm 2004 thì công ty sẽ được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ năm 2004 và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo; Công ty sẽ được hưởng thuế suất TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi mới thành lập, bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 376/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.892
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25