Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3756/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3756/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt làm mất ấn chỉ thuế, biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1087/CT-TTr ngày 29/08/2005 và công văn số 135/CT/TTr ngày 27/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc vướng mắc trong việc xử phạt làm mất ấn chỉ thuế, biên lai thu phí, lệ phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc xử phạt tổ chức, cá nhân làm mất ấn chỉ thuế (trừ mất hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí), Tổng cục Thuế đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính để có hướng dẫn chung. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên chờ hướng dẫn của Bộ để đảm bảo việc xử lý thống nhất trong toàn ngành.

2/ Đối với việc làm mất biên lai thu phí, lệ phí: Các tổ chức, đơn vị nhận biên lai thu phí, lệ phí mà làm mất biên lai thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí. Sau khi thi hành quyết định xử phạm vi phạm, tổ chức, đơn vị làm mất biên lai thu phí, lệ phí tự xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc làm mất biên lai để xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3756/TCT-PCCS ngày 24/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt làm mất ấn chỉ thuế, biên lai thu phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.195

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!