Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3753/TCT-KK về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3753/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/TCT-KK
V/v Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12132/CT-KTT2 ngày 29/8/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn 694/TST-KTTKTC về việc đề nghị được kê khai khấu trừ thuế GTGT hóa đơn kê khai chậm của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Viễn thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và các công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế, công văn 1943/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế ngày 22/5/2007 về việc hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm và tình hình thực tế tại Công ty theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 12132/CT-KTT2 ngày 29/08/2007 về việc kiểm tra xác minh việc chậm kê khai hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Tổng cục Thuế đồng ý giải quyết cho Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các lô hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 474/NK ngày 10/01/2007 và tờ khai số 1225/NK/KD/GL ngày 29/1/2007 đã nộp tiền thuế GTGT vào NSNN theo các giấy nộp tiền số 0002925 ngày 5/02/2007 và giấy nộp số 0012079 ngày 23/2/2007 với tổng số tiền thuế GTGT là: 206.000.000 đồng (Hai trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông kê khai và khấu trừ thuế GTGT đối với các chứng từ nộp thuế GTGT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3753/TCT-KK về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116