Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 375/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 375/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Venture International (Việt Nam).
Địa chỉ: Km40 – Quốc lộ 5A – Lai Cách – Cẩm Giàng, Hải Dương

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số của Công ty Venture International (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn xác định thuế suất thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Venture International (Việt Nam) thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 041032000024 ngày 22/8/2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp, bao gồm hai dự án: Dự án được cấp theo Giấy phép đầu tư số 440/GP ngày 17/10/1992 của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và dự án mua lại của Công ty TNHH Song Hạ.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 041032000024 ngày 22/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp có ghi đối với dự án mua lại của Công ty TNHH Song Hạ áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, áp dụng trong thời gian 10 năm.

Như vậy, việc xác định thuế suất thuế TNDN đối với dự án mua lại của Công ty TNHH Song Hạ đã được nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư số 041032000024 ngày 22/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và công văn số 270/CT-Ttra2 ngày 21/01/2013 của Cục thuế tỉnh Hải Dương (đính kèm).

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Trường hợp, Công ty còn vướng mắc đề nghị Công ty làm việc với UBND tỉnh Hải Dương và Cục thuế tỉnh Hải Dương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Venture International (Việt Nam) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 375/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.364

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41