Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 374/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 374/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 12750/CT-HTr ngày 28/5/2012 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng;

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về thuế hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Điểm 11 mục V phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN, điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về thuế TNDN.

Theo công văn của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBAMC) đính kèm có trình bày hình thức hợp đồng mua bán có chuộc lại như sau: Công ty A bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản, Công ty A được quyền mua lại hàng hóa (chuộc lại) theo thời hạn thỏa thuận là 4 tháng; hết thời hạn 4 tháng nếu Công ty A không thực hiện mua lại (chuộc lại), Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản có quyền bán toàn bộ hàng hóa cho bên thứ 3 để thu hồi vốn.

Căn cứ quy định trên:

- Khi Công ty A bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản thì Công ty A phải lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản. Hết thời hạn 4 tháng, nếu Công ty A mua lại hàng hóa (chuộc lại) thì Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản phải lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty A; trường hợp Công ty A không mua lại (chuộc lại) hàng hóa và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản thực hiện bán toàn bộ hàng hóa cho bên thứ 3 để thu hồi vốn thì Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa giao cho bên thứ 3.

- Đối với khoản chênh lệch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản nhận được từ Công ty A do giá bán hàng hóa cho bên thứ 3 thấp hơn giá chuộc lại quy định tại hợp đồng thì Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản lập chứng từ thu theo quy định và xác định là khoản thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP. Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ thể tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị áp dụng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 374/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12