Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3734/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3734/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3734/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Cục Hải quan Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công;
(CN1, KCN Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 175/CV-XNK ngày 8/6/2009 và công văn số 183/CV-XNK ngày 17/6/2009 của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công về việc xin giải tỏa cưỡng chế thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo kết quả tra cứu trên hệ thống KT 559 ngày 24/6/2009 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công có nợ thuế NK, thuế VAT tại Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Hải quan Thanh Hóa tổng số tiền 9,354 tỷ đồng trong đó:

- Tại Cục Hải quan Lạng Sơn: Tờ khai số 4128/NKD ngày 27/6/2007; TK số 1253/NKD ngày 25/2/2008; TK số 3010 ngày 18/4/2008; TK số 3047/NKD ngày 21/4/2008; TK số 3969/NKD ngày 17/5/2008 tổng số tiền 8,156 tỷ đồng.

- Tại Cục Hải quan Thanh Hóa: TK số 28/NKD ngày 24/2/2009; TK số 51/NKD ngày 24/3/2009; TK số 52/NKD ngày 24/3/2009; TK số 60/NKD ngày 2/4/2009; TK số 85/NKD ngày 22/4/2009 tổng số tiền 1,189 tỷ đồng.

Đây là số tiền nợ thuế ấn định của các lô hàng xe ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu hiện Công ty đang có khiếu nại về giá tính thuế, và mã số thuế nhập khẩu đối với các lô hàng này.

Xét đề nghị của Công ty tại công văn nêu trên, để tạo điều kiện cho hoạt động SXKD của Công ty duy trì hoạt động cho 9 Công ty thành viên trong giai đoạn khó khăn do suy giảm kinh tế theo tinh thần nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan Thanh Hóa chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo điều 93 Luật quản lý thuế đến 31/7/2009 với điều kiện:

- Doanh nghiệp phải có bảo lãnh của Ngân hàng, hoặc tổ chức tín dụng về số tiền thuế, tiền phạt do cơ quan Hải quan đã ấn định theo đúng nội dung quy định tại Điều 19 của Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho các tờ khai nêu trên tại Cục Hải quan Thanh Hóa, Hải quan Lạng Sơn.

- Ngoài số tiền nợ thuế ấn định nêu trên Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp thuế của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị nêu trên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3734/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123