Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3723/TCT-CS trả lời về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3723/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời công văn số 802/CT-TTHT ngày 19/05/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Bình hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các quy định về ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điểm 1.2, Mục II, Phần E và tại Điểm l.4, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính là các quy định ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, kinh doanh tại địa bàn B.

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế TNDN là chủ đầu tư của các dự án đầu tư tại các địa bàn hoặc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề được hưởng ưu đãi theo các quy định của pháp luật.

Do đó, trường hợp các đơn vị xây dựng ký hợp đồng xây dựng, thi công các công trình cho các dự án đầu tư thuộc địa bàn/ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư chỉ đơn thuần là việc ký kết một hợp đồng kinh tế với đơn vị được hưởng ưu đãi nên các Công ty xây dựng này sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

2. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực xây dựng, được cấp đăng ký kinh doanh trước ngày Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân có hiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp xây dựng này được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN như các doanh nghiệp sản xuất (theo công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/07/2000 của Bộ Tài chính.

Về hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng kể từ năm 2007 trở đi: Vấn đề này Tổng cục Thuế đang tổng hợp trình Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất thực hiện.

3 . Theo định nghĩa tại Điểm 8, Điều 3, Luật Đầu tư thì:

“8. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Căn cứ quy định nêu trên thì không nhất thiết doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động cho thuế đất mới xuất hiện dự án đầu tư. Do đó, đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình cần căn cứ vào các điều kiện thực tế đạt được của doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình căn cứ vào các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3723/TCT-CS trả lời về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122