Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế Gía trị Gia tăng

Số hiệu: 371/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 371/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2006 ngày 27/12/2006 của Công ty TNHH SXTMDV Kim Hồngs đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 24/05/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1809/TCT-PCCS trả lời Cục thuế tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên theo phản ánh của Công ty, căn cứ vào công văn của Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Tây Ninh đã giải quyết hoàn thuế cho lô hàng của Công ty trong kỳ từ tháng 04-09/2005. Đối với các lô hàng từ tháng 01-03/2005 thì Cục thuế chưa giải quyết hoàn thuế, vì vậy Công ty TNHH SXTMDV Kim Hồngs tiếp tục có công văn đề nghị hoàn thuế cho các kỳ từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2005 vì Công ty cho rằng chứng từ thanh toán tất cả các hợp đồng đều giống nhau.

Để có căn cứ trả lời Công ty TNHH SXTMDV Kim Hồngs đúng quy định, đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh báo cáo về tình hình hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH SXTMDV Kim Hồngs và có ý kiến đề xuất biện pháp giải quyết.

Báo cáo xin gửi về Tổng cục Thuế (Ban PCCS) trước ngày 23/01/2007./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ CHÍNH SÁCH
Phạm Đình Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế Gía trị Gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40