Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 370/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Số hiệu: 370/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 370/TCT-PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH cơ khí Lương Hòa
11 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 

Trả lời công văn số 24/HCTH-LH 2005 ngày 1/12/2005 của Công ty TNHH cơ khí Lương Hòa về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Theo hướng dẫn tại điểm 6, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trống (chưa có cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất) của công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc gắn với quyền sử dụng đất thì công ty phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất 10% đối với hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này được xác định theo hướng dẫn tại điểm 11, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm 5, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của công ty có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 370/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126