Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3696/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 23/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3696/TCT-KK
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2928/CT-KTT1 ngày 21/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Havico-Avi, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16 Điều 3, Khoản 1 Điều 15, Khoản 2 Điều 20, Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần A, điểm 1.2 (c), điểm 1.3 Mục III Phần B: Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; điểm 1.2(c), điểm 1.3 Mục III Phần B, Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; điểm 1.3 (c) Mục III Phần B, Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 1 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 2.1 (d) Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

Căn cứ công văn số 6851/NHNN-QLNH ngày 11/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh Havico-Avi, thì:

Trường hợp Hợp đồng hợp tác kinh doanh chế biến hải sản Havico-Avi (dưới đây viết tắt là BCC Havico-Avi) giữa bên nước ngoài ASIA VIEW INVESTMENT LIMITED với Công ty cổ phần Hải Việt theo Giấy phép kinh doanh số 1429/GP ngày 21/11/1995 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giấy phép đầu tư số 1429/GPĐC1-UB ngày 30/11/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giấy phép đầu tư số 1429/GPĐC2-BKH-BV ngày 02/11/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; BCC Havico-Avi là pháp nhân chưa đầy đủ, sử dụng con dấu và tài khoản của Công ty Cổ phần Hải Việt trong giao dịch thì BCC Havico-Avi chưa đủ điều kiện là đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ kinh doanh của BCC Havico-Avi, BCC Havico-Avi xuất hóa đơn cho Công ty cổ phần Hải Việt để được kê khai; khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra. Trường hợp nếu có phát sinh doanh thu tăng thêm tại khâu này, BCC Havico-Avi phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST, TCNH,
- Cục TCDN (BTC);
- Các vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3696/TCT-KK ngày 23/09/2010 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.458

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!