Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3693/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3693/TCT-DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế TNDN về hoạt động KD các mặt hàng dầu năm 2005

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trả lời công văn số 1529/XD-TCKT ngày 21/9/2004 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc kê khai nộp thuế TNDN các mặt hàng dầu năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 3647/VPCP-KTTH ngày 1/7/2005 của Văn phòng Chính phủ về “Cơ chế bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu”. Để đảm bảo việc cấp bù được thuận lợi, việc xử lý quyết toán năm 2005 của Tổng công ty Xăng dầu và các đơn vị trực thuộc được thực hiện như sau:

1. Các công ty, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nếu phát sinh lãi từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu thì tạm thời chưa phải nộp thuế TNDN theo quy định, khi kết thúc năm tài chính 2005, Tổng công ty sẽ thực hiện điều tiết lãi, lỗ về hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu từ các công ty, chi nhánh, xí nghiệp về Tổng công ty để thực hiện cấp bù lỗ hoặc kê khai, nộp thuế TNDN theo đúng chế độ quy định.

2. Các khoản lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động khác ngoài kinh doanh xăng dầu như: kinh doanh Gas, vận tải, giữ hộ, uỷ thác và lợi nhuận khác… của các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương theo Luật định.

Đề nghị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005 theo nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3693/TCT-DNNN ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế TNDN các mặt hàng dầu năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!