Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3688/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN và khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp tư nhân

Số hiệu: 3688/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3688/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN; khấu hao TSCĐ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 466/CT-THDT ngày 21/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về ưu đãi thuế TNDN và khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa:

Khoản 1 Điều 2 Chương I Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc của các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 của Luật Doanh nghiệp nhà nước (trừ những doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục nắm giữ 100% vốn Điều lệ), không phụ thuộc vào thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xí nghiệp sản xuất chế biến chỉ xơ dừa 25/8 trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu Bến Tre (là doanh nghiệp Nhà nước) được chuyển đổi thành Công ty cổ phần sản xuất chế biến chỉ xơ dừa 25/8 thì được hưởng ưu đãi theo chế độ doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2/ Khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp tư nhân:

Tiết 1.1 Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN hướng dẫn:

"1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau:

a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Khoản 2 Điều 22 Chương II Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 quy định: "Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp".

Điều 100 Chương VI Luật doanh nghiệp quy định:

"1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự khai. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay và tài sản thuê, được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp TSCĐ của chủ doanh nghiệp tư nhân được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì không cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Nếu TSCĐ nói trên thỏa mãn các Điều kiện: được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; được chủ doanh nghiệp kê khai trong tổng số vốn đầu tư; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khác chứng minh quyền sở hữu TSCĐ; được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì được trích khấu hao vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp tư nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3688/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN và khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp tư nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213