Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3684/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3684/TCT-TTR
V/v: Giải quyết đơn khiếu tố

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Bà Đặng Thanh Bình - Chủ DNTN Hương Bình

Tổng cục Thuế nhận được đơn đề ngày 20/4/2005 của bà Đặng Thanh Bình – Chủ DNTN Hương Bình (Địa chỉ: Số 6 Cô Bắc, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khiếu nại về kết quả kiểm tra quyết toán thuế và việc xử lý ấn định số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp sau kiểm tra quyết toán thuế năm 2002 tại DNTN Hương Bình của cơ quan thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Kết quả kiểm tra ghi nhận tại biên bản kiểm tra quyết toán thuế lập ngày 10/10/2003 của Chi cục Thuế TP. Vũng Tàu: “Năm 2002 Cơ sở không mở số sách kế toán (Toàn bộ sổ sách kế toán)”, bà Đặng Thanh Bình - Chủ DNTN Hương Bình đã ký biên bản. Nhưng tại các đơn khiếu nại đề ngày 28/6/2004, ngày 29/10/2004, ngày 12/12/2004, ngày 25/01/2005 và biên bản làm việc với Cục thuế ngày 08/4/2005 Doanh nghiệp tư nhân Hương Bình đều trình bày: Do đây là năm đầu tiên ra kinh doanh và bản thân không hiểu biết nhiều về nghiệp vụ kế toán. Khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì kế toán của Doanh nghiệp là ông Hoàng Văn Hùng đi về quê (Huế) chăm mẹ ốm (có đơn xin nghỉ phép của ông Hùng, giấy ra viện của mẹ ông Hùng chứng minh) nên Doanh nghiệp không xuất trình được sổ sách kế toán với đoàn kiểm tra.

- Trên thực tế, DNTN Hương Bình đã gửi báo cáo quyết toán năm 2002 cho Chi cục Thuế TP Vũng Tàu trước thời điểm Chi cục Thuế đến kiểm tra. Báo cáo quyết toán gửi Chi cục Thuế đã thể hiện các số liệu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm, bảng cân đối kế toán phản ánh được số phát sinh trên 22 tài khoản kế toán, qua đó phản ánh kết quả kinh doanh cũng như các khoản chi phí phát sinh trong năm, các mẫu biểu về quyết toán thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN được thực hiện đúng quy định (DNTN Hương Bình có sổ sách kế toán mới làm được báo cáo quyết toán gửi cơ quan thuế).

- Làm việc với Đại diện Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh, DNTN Hương Bình có xuất trình số sách kế toán; kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán phát sinh trên báo cáo quyết toán năm 2002 đã gửi cơ quan thuế với số liệu trong số quỹ tiền mặt, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ từ tháng 02/2002 (Tháng 01/2002 không phát sinh) đến tháng 12/2002 đều khớp đúng.

- Kết quả làm việc giữa Đại diện Tổng cục Thuế tại TP. Hồ Chí Minh với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định: “Tuy đơn vị tại thời điểm kiểm tra không xuất trình sổ sách kế toán, nhưng đơn vị đã nộp đầy đủ báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính theo quy định đúng thời hạn”.

Kết quả kiểm tra xác định nêu trên cho thấy, năm 2002 DNTN Hương Bình có mở sổ sách kế toán để hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đã nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan thuế.

Để có cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Đặng Thanh Bình - Chủ DNTN Hương Bình, Tổng cục Thuế yêu cầu:

+ Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở sổ sách kế toán, các tài liệu có liên quan kiểm tra xác định rõ số thuế phải nộp của DNTN Hương Bình và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo thẩm quyền;

+ DNTN Hương Bình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời sổ sách kế toán, các tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh để phục vụ cho công tác kiểm tra.

Kết quả giải quyết báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 30/10/2005./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐD TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3684/TCT-TTr ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết đơn khiếu tố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!