Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3683 TCT/NV1 ngày 15/10/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3683TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3683 TCT/NV1
V/v hoàn thuế GTGT  hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 713/CT-CNXD ngày 9 tháng 06 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hoàn thuế GTGT của Xí nghiệp Thắng lợi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 83, Điều 84 và Điều 85 của Luật Thương mại thì Công ty Colorit Osted A/S (Đan Mạch) có thể uỷ quyền cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình đại diện cho mình ký hợp đồng và thanh toán tiền hàng nhưng việc làm đại diện này phải được xác lập bằng hợp đồng (phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu quy định tại Khoản 2 Điều 85 của Luật Thương mại).

Trường hợp Xí nghiệp Thắng Lợi xuất khẩu hàng hoá cho Công ty Colorit Osted A/S theo hợp đồng ký với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình (do Công ty Colorit Osted A/S uỷ quyền hợp pháp), nếu Xí nghiệp có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế xuất khẩu theo quy định tại Điểm 1.1, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT (hợp đồng bán hàng hoá, hoá đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài, chứng từ thanh toán tiền, tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan (thì lô hàng xuất khẩu đó được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Xí nghiệp đã có đủ các điều kiện theo quy định tại Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) nhưng tại Tờ khai hải quan do sơ xuất đã kê khai nhầm tên người mua (ô số 02) là đơn vị được phía nước ngoài uỷ quyền ký hợp đồng xuất khẩu (Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình) thì Cục thuế kiểm tra các hồ sơ chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nếu đúng viện kê khai Hải quan có sơ xuất như trên, thực tế các lô hàng đó đã được xuất khẩu thì xem xét, giải quyết hoàn thuế cho Xí nghiệp.

Trường hợp Xí nghiệp xuất khẩu hàng hoá nhưng không có đủ các hồ sơ chứng từ theo đúng quy định thì không được áp dụng thuế suất 0%. Hàng hoá xuất khẩu trong trường hợp này không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu từ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, cơ sở xuất khẩu hàng hoá phải tính vào chi phí theo hướng dẫn tại công văn số 10216 TC/TCT ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc thủ tục, hồ sơ đối với hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3683 TCT/NV1 ngày 15/10/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37