Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3681/BTC-TCHQ về đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3681/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3681/BTC-TCHQ
V/v đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
(18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
- Công ty dầu khí Nhật - Việt.
(Lầu 7, tòa nhà Petrol VietNam Towers, số 8 Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số JVPC/LOG-13-058 ngày 23/1/2013 của Công ty dầu khí Nhật - Việt; công văn giải trình số 0352/HQBRVT-GSQL ngày 31/1/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 1211/DKVN-QLHĐ ngày 22/2/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc miễn thuế đối với vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Về kiến nghị sử dụng Nghị quyết của Ủy ban Quản lý phê duyệt Chương trình công tác và Ngân sách hàng năm của Công ty JVPC để đăng ký Danh mục miễn thuế thay cho “Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án…”;

Tại điểm g khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính về hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế có quy định: “Người đăng ký phải xuất trình cho cơ quan hải quan luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án và dự án mở rộng (trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu)”

Căn cứ thực tế nhập khẩu và tính đặc thù của hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí, Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Công ty JVPC được sử dụng Nghị quyết của Ủy ban Quản lý phê duyệt Chương trình công tác và Ngân sách hàng năm của Công ty JVPC để đăng ký Danh mục miễn thuế thay cho “Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án…” khi cơ quan hải quan có yêu cầu theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Công ty JVPC phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng mục đích, nếu thực tế Công ty JVPC sử dụng sai mục đích hàng hóa được miễn thuế sẽ bị truy thu và xử phạt theo quy định.

2) Về việc cho phép Công ty JVPC kê khai hàng hóa trong Danh mục miễn thuế theo từng nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện, vật tư… mà không phải kê khai chi tiết tên hàng, đơn giá… cho từng loại máy móc, thiết bị, phụ kiện, vật tư… khi đăng ký Danh mục miễn thuế:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 “Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần cho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình), hoặc xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hóa là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc”.

Theo đó, trường hợp Công ty JVPC đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo từng tổ hợp, dây chuyền thì theo quy định nêu trên, Công ty được phép khai theo nhóm, tổ hợp máy móc, thiết bị mà không phải kê khai chi tiết cho từng loại máy móc, thiết bị… Đề nghị Công ty JVPC nghiên cứu hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 để thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty dầu khí Nhật - Việt được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3681/BTC-TCHQ về đăng ký Danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.408
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41