Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 368/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 368/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 368/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên
  (Trưng Trắc – Văm Lâm – Hưng Yên)
- Cục Hải quan Quảng Trị

 

Trả lời công văn không số ngày 15/8/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên về đề nghị được hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được quy định cụ thể tại Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và ngày 15/8/2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 8422 TC/TCT hướng dẫn hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng có sai sót về thủ tục hải quan hình thức xuất khẩu cho các lô hàng có tờ khai xuất khẩu phát sinh từ tháng 08/2003 trở về trước nên chưa được xét hoàn thuế. Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan Quảng Trị để căn cứ, đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp với quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC và công văn số 8422 TC/TCT nêu trên và xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên, Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 368/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6