Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3675/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3675/TCT-PCCS
V/v: Hoàn trả tiền cho khách hàng và thu hồi hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2450 CT/DN1 ngày 23/08/2005 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và công văn số 1405/CT-TTHT ngày 29/08/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc trả lại tiền lắp đặt công tơ và thu hồi hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5.8, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, trường hợp Điện lực Quảng Ninh, Điện lực Bình Định đã thu tiền và phát hành hóa đơn lắp đặt công tơ nhưng nay phải hoàn trả lại tiền lắp đặt cho khách hàng thì hóa đơn bán hàng đã phát hành được xử lý như sau:

- Nếu khách hàng là cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn trả lại hàng trên hóa đơn ghi rõ trả lại hàng cho người bán, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này làm căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán số thuế GTGT đã kê khai.

- Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn thì bên bán lập biên bản trả lại tiền hàng theo hóa đơn bán hàng của khách hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn). Biên bản cùng với liên 2 hóa đơn bán hàng được lưu giữ làm căn cứ điều chỉnh doanh số, thuế GTGT. Trường hợp khách hàng làm mất liên 2 không thu hồi lại được thì trong biên bản phải ghi rõ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3675/TCT-PCCS ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc trả lại tiền lắp đặt công tơ và thu hồi hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!