Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3671/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3671/TCT-KK
V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 820/CT-THDT ngày 31/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2.b; Điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục I Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

Căn cứ quy định tại Điểm 5, Điểm 6 Điều 3; Điểm 3 Điều 6 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối;

Căn cứ Điểm 1 Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Công văn số 18002/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của liên Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước để phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xác minh làm rõ chứng từ thanh toán là của Công ty TNHH Tùng Sơn thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho Công ty TNHH Chăm Pa (Lào) qua tài khoản vãng lai mở tại Việt Nam hay là thanh toán cho cá nhân bà Đinh Thị Ngọc Bé qua tài khoản vãng lai. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình xem xét giải quyết hoàn thuế theo chế độ quy định, nếu:

- Trường hợp chứng từ thanh toán của Công ty TNHH Tùng Sơn thanh toán tiền mua hàng vào tài khoản vãng lai của Công ty TNHH Chăm Pa (Lào) mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình và việc thanh toán này được quy định trong phụ lục hợp đồng và ủy quyền cho bà Đinh Thị Ngọc Bé (người Việt Nam) là nhân viên của Công ty làm chủ tài khoản thì chứng từ thanh toán này Công ty TNHH Tùng Sơn được chấp nhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để làm thủ tục khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Tùng Sơn nhập khẩu hàng hóa, nếu Công ty thực hiện nộp thuế khâu nhập khẩu, có đầy đủ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và đáp ứng đủ các điều kiện về hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

- Trường hợp nêu trên nếu chứng từ thanh toán của Công ty TNHH Tùng Sơn thanh toán tiền hàng hóa nhập khẩu vào tài khoản vãng lai của cá nhân bà Đinh Thị Ngọc Bé (người Việt Nam) mở tại các Ngân hàng ở Việt Nam thì Công ty TNHH Tùng Sơn không đủ điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Các Vụ PC, CST (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3671/TCT-KK ngày 21/09/2010 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!