Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3653 TCT/NV5 ngày 14/10/2003 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế nhà thầu

Số hiệu: 3653TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3653 TCT/NV5
V/v xử lý thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 935/CTBN đề ngày 4/9/2003 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hỏi về việc xử lý thuế Nhà thầu phát hiện do thanh tra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ tiền thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài:

- Căn cứ quy định tại Điểm 1.2c Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thuế GTGt đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong tháng nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp do lý do khách quan thì được kê khai, khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, nhà thầu nước ngoài khi tiến hành cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, phải nộp thuế GTGt và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Các bên Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ các khoản thuế nhà thầu phải nộp trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như doanh nghiệp Việt Nam nói chung, không kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo các quy định nêu trên khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán phát hiện và truy thu thì doanh nghiệp bị coi là có hành vi trốn thuế. Vì vậy, đối với số tiền thuế bị truy thu và bị xử phạt vi phạm hành chính theo luật định, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và không được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh số tiền thuế này.

Trường hợp nếu doanh nghiệp chưa thực hiện quyết toán thuế năm, nhưng chậm kê khai và nộp thuế GTGT thay Nhà thầu nước ngoài, nay bị truy thu thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT nếu đã quá thời hạn kê khai khấu trừ đầu vào (3 tháng). Số thuế GTGt không được khấu trừ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

2. Nhà thầu nước ngoài, khi tiến hành cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Mục C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên.

Trường hợp trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký giữa bên Việt Nam với nhà thầu nước ngoài không có điều khoản quy định về nghĩa vụ nộp thuế giữa các bên và giá thanh toán là giá chưa có thuế thì khoản thuế GTGT và thuế TNDN mà bên Việt Nam bị truy thu để nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài không được coi là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp Việt Nam như hướng dẫn tại Điểm 1b. Mục 1, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3653 TCT/NV5 ngày 14/10/2003 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế nhà thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122