Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3648/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xác định hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH hữu hạn Vàm Cỏ Tây

Số hiệu: 3648/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3648/TCT-TTR
V/v: Xử lý thuế đối với công ty VACOTA 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2764/CT-TTr2 ngày 30/6/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xác định hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH hữu hạn Vàm Cỏ Tây (Công ty VACOTA), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Không chấp nhận khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với giá trị hàng hóa thu mua theo bảng kê 04 không đúng quy định (không đúng tên, địa chỉ người bán hoặc người bán không nhận có quan hệ mua, bán – Theo như kết luận của cơ quan Công an). Về thuế TNDN nếu qua kiểm tra Công ty VACOTA đã thực hiện kê khai đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa trong nước hoặc xuất khẩu, áp dụng đúng thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán ra có chứng từ thanh toán của người mua đối với hàng hóa bán trong nước, có chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu, hạch toán đúng doanh thu, có lập bảng kê thu mua, có hạch toán nhập kho, xuất kho, có chứng từ thực tế thanh toán phù hợp thì cho tính giá trị hàng hóa mua vào trên bảng kê 04/GTGT đó vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Trường hợp Cục thuế kiểm tra, Công ty không đủ các Điều kiện như đã nêu ở trên thì thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế TNDN như trả lời tại công văn số 2832/TCT.NV1 ngày 4/8/2003 và công văn số 2274/TCT/TTr ngày 27/7/2004 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTr.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3648/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xác định hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH hữu hạn Vàm Cỏ Tây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41