Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3648/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3648/TCT-DNK
V/v: Chi phí đền bù hỗ trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10572/CT-TTHT ngày 6/9/2005 của Cục thuế V/v đền bù, hỗ trợ; Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:

Tại Điểm 5, Điều 2, Mục I chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng”.

Theo quy định trên, Công ty TNHH Minh Khang được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, trong hợp đồng thuê đất Công ty ký với Sở Tài nguyên và Môi trường quy định Công ty phải chi các khoản bồi thường thiệt hại, rà phá bom mìn thì các khoản chi phí này được hạch toán vào giá trị đầu tư xây dựng để trích khấu hao tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể trường hợp của Công ty TNHH Minh Khang, nếu khoản chi bồi thường thiệt hại, rà phá bom mìn theo hợp đồng thuê đất doanh nghiệp phải chi, mức chi bồi thường thiệt hại phù hợp với quyết định của UBND tỉnh Nghệ An thì chấp nhận cho doanh nghiệp hạch toán vào giá trị tài sản cố định, kể cả trường hợp doanh nghiệp chuyển tiền cho UBND tỉnh để UBND tỉnh trực tiếp giải quyết đền bù và rà phá bom mìn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ an;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3648/TCT-DNK ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc đền bù, hỗ trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!