Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3646/TCT-HTQT năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phái sinh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3646/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/TCT-HTQT
V/v: hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phái sinh

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ngân hàng HSBC Hồng Kông

Trả lời công văn số 010614/CV-HSBC ngày 20/6/2014 của Ngân hàng HSBC Hồng Kông về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với giao dịch tài chính phái sinh, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại nội luật:

Theo quy định tại Khoản a, Điểm 2, Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với t chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, trưng hợp ngân hàng HSBC Hng Kông không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì thu nhập của ngân hàng HSBC Hồng Kông từ các giao dịch tài chính phái sinh theo Hợp đồng nguyên tắc với ngân hàng HSBC Việt Nam sẽ chịu thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

Thu nhập từ các giao dịch tài chính phái sinh theo Hợp đồng nguyên tắc giữa HSBC Hồng Kông và HSBC Việt Nam là thu nhập từ kinh doanh theo quy định tại Điều 7 - Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hồng Kông (sau đây gọi là Hiệp định). Cụ th như sau:

Khoản 1, Điều 7 - Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định quy định:

1. Lợi nhuận của một doanh nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trưng hợp doanh nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước ký kết kia. Nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của doanh nghiệp có th bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phn lợi tức phân b cho cơ sở thường trú tại Nước đó”.

Theo quy định nêu trên, nếu quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng nguyên tắc đối với các giao dịch tài chính phái sinh giữa HSBC Hồng Kông và HSBC Việt Nam không tạo thành CSTT hoặc không thông qua CSTT tại Việt Nam của HSBC Hồng Kông thì thu nhập từ các giao dịch tài chính phái sinh nêu trên của HSBC Hồng Kông sẽ được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Nếu quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng nguyên tắc đối với các giao dịch tài chính phái sinh giữa HSBC Hồng Kông và HSBC Việt Nam tạo thành CSTT hoặc thông qua CSTT tại Việt Nam của HSBC Hồng Kông thì thu nhập từ các giao dịch tài chính phái sinh nêu trên của HSBC Hồng Kông sẽ phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng HSBC Hồng Kông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT
- Lưu: VT, HTQT (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần
Thị Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3646/TCT-HTQT năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phái sinh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144