Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3643 TCT/NV5 ngày 13/10/2003 của Tổng cục thuế về việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC

Số hiệu: 3643TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3643TCT/NV5
V/v miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3658/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo Thông tư số 48/2001/TT-BTC , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Danh mục mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp để miến thuế nhập khẩu như hướng dẫn tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, Bộ Tài chính đã có công văn số 10342 TC/TCT ngày 7 tháng 10 năm 2003 gửi Bộ Thương mại (bản photocopy đính kèm).

2. Đối với hồ sơ đề nghị được miễn thuế nhập khẩu của Công ty TNHH cơ khí - Điện - Tự động hoá (Melatech) đính kèm công văn số 3658/TCHQ, Tổng cục thuế đề nghị xử lý như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục II phần thứ hai Thông tư số 48/2001/TT-BTC; Căn cứ hồ sơ đính kèm công văn số 193/CV-XMT ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Công ty cơ khí - Điện - Tự động hoá thì Công ty này thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu đối với số hàng hoá nhập khẩu để cung cấp cho XNLD dầu khí Việt Xô theo hợp đồng kinh tế số 309/2002 - VSP1 ký ngày 29 tháng 11 năm 2002 nếu:

- Lô hàng Công ty cơ khí - Điện - Tự động hoá nhập khẩu đúng với chủng loại thiết bị, vật tư nêu tại Danh mục hàng hoá nhập khẩu năm 2002 của XNLD dầu khí Việt Xô ban hành kèm theo quyết định số 515 TM/ĐT ngày 7 tháng 2 năm 2002 của Bộ Thương mại;

- Tính đến thời điểm mở tờ khai Hải quan, giá trị lô hàng nằm trong tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục thiết bị, vật tư nói trên nhưng XNLD dầu khí Việt Xô chưa nhập khẩu hết giá trị cho phép của Bộ Thương mại.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục III phần thứ hai Thông tư số 48/2001/TT-BTC thì Công ty cơ khí - Điện - Tự động hoá không phải nộp thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu để cung cấp cho XNLD dầu khí Việt xô theo hợp đồng đã ký nếu hàng hoá nhập khẩu này thuộc loại hàng hoá nêu tại Điều 55 của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và có đầy đủ hồ sơ hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục III phần thứ hai thông tư số 48/2001/TT-BTC .

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tổ chức thực hiện thống nhất việc miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đảm bảo phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 48/2001/TT-BTC và các quy định về quản lý hải quan.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng cục Hải quan được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3643 TCT/NV5 ngày 13/10/2003 của Tổng cục thuế về việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41