Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3641/TCHQ-TXNK năm 2015 về xét dừng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp thuế cho công ty Cổ phần Nafoods Group do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3641/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3641/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Công ty Cổ phần Nafoods Group.
(47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An)

 

Trả lời công văn số 463/HQNA-NV ngày 15/4/2015 của Cục Hải quan Nghệ An và công văn số 44/CV-Nafoods Group ngày 13/4/2015 của Công ty Cổ phần Nafoods Group (trước đây là Công ty cổ phần ChoaViet), về việc đề nghị xem xét dừng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp số tiền là 1.828.049.982 đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hiện hành tại Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần Nafoods Group không thuộc đối tượng được xóa tiền chậm nộp thuế. Vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần Nafoods Group nộp khoản tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Về tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12493/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2014 hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods Group biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3641/TCHQ-TXNK năm 2015 về xét dừng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp thuế cho công ty Cổ phần Nafoods Group do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32