Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3630/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3630/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3630/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Toto Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô F-1, F-2, F-3, F-4, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0810/Toto VN ngày 08/10/2013, công văn số 0705/2013/TVN-ACC ngày 07/5/2013 (thay thế các công văn số 0103/2013/TVN-ACC ngày 14/3/2013 và công văn số 2803/2013/TVN-ACC ngày 28/3/2013) của Công ty TNHH Toto Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo cam kết WTO. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số 0705/2013/TVN-ACC ngày 07/5/2013 của Công ty TNHH Toto Việt Nam thì Công ty đã có sự điều chỉnh đăng ký chuyển đổi ưu đãi và đã kê khai hưởng mức ưu đãi thuế TNDN từ năm 2008 đến năm 2011 theo điều kiện đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ là doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

Do tại thời điểm ngày 01/01/2012 Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do đó không thuộc đối tượng chuyển đổi ưu đãi do bị chấm dứt ưu đãi thuế đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Do đó nội dung trả lời của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 6366/CT-Htr ngày 08/03/2013 đối với trường hợp của Công ty TNHH TOTO Việt Nam là phù hợp với quy định.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6366/CT-Htr ngày 08/03/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- LĐTC (a. Tuấn) để báo cáo;
- Lưu: VT; CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3630/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78