Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3630/TCHQ-KTTT về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3630/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3630/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1202/HQBD-NV ngày 18/6/2007 của Cục Hải quan Bình Dương về việc hoàn thuế nhập khẩu cho các tờ khai phát sinh tại Chi Cục Hải quan – KCN Việt Nam – Singapore từ năm 2003, 2004; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 – Đối với các tờ khai đã bổ sung C/O form D đúng hạn:

Đối với các tờ khai nhập khẩu từ năm 2003, 2004 doanh nghiệp đã bổ sung C/O from D đúng hạn theo quy định (30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu) nhưng do cơ quan hải quan sai sót chưa điều chỉnh thuế suất cho các tờ khai này từ thuế suất thông thường sang thuế suất ưu đãi đặc biệt thì yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương:

+ Điều chỉnh lại thuế suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa thuộc các tờ khai nhập khẩu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi đặc biệt và đã bổ sung C/O theo đúng quy định.

+ Tiến hành kiểm điểm cán bộ liên quan đến việc tính thuế trên.

2 – Đối với các tờ khai người nộp thuế không đề nghị được nợ C/O form D và các tờ khai không có C/O form D đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thu đủ thuế nhập khẩu theo thuế suất thông thường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3630/TCHQ-KTTT về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status