Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3627/TCT-HT về việc trả lời chính sách thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3627/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3627/TCT-HT

V/v: Trả lời chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh

Trả lời công văn số 0016/CV-NV07 ngày 11/7/2007 của Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính…”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập Chi nhánh để quản lý và thực hiện dự án xây dựng Kho cảng xăng dầu tại thành phố Hải Phòng. Trong thời gian thực hiện dự án có phát sinh doanh thu thì các đơn vị xây dựng Kho cảng xăng dầu Đình Vũ phải kê khai, nộp thuế GTGT tại thành phố Hải Phòng nơi xây dựng công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh của Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh ngoài quản lý và thực hiện dự án xây dựng công trình nêu trên, nếu có sản xuất kinh doanh khác tại thành phố Hải Phòng thì cũng phải kê khai, nộp thuế GTGT tại Hải Phòng theo quy định.

Trường hợp nếu Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh hợp tác kinh doanh đầu tư, xây dựng Kho cảng xăng dầu Đình Vũ, thành phố Hải Phòng để kinh doanh; Sau khi công trình hoàn thành, Công ty chuyển nhượng toàn bộ giá trị tài sản (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) thuộc quyền sở hữu của Công ty cho đối tác khác, Công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động này tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng cũng đã giải thể thì nay Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản tại Hải Phòng.

Tổng cục Thuế thông báo cho Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại & Đầu tư Nam Vinh biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3627/TCT-HT về việc trả lời chính sách thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69