Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3619 TCT/NV2 ngày 09/10/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 3619TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3619 TCT/NV2
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh;
-Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 384/TTDD-TCQT ngày 12/9/2003 của Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh về việc xin điều chỉnh mức thuế suất thuế GTGT đối với 2 sản phẩm dinh dưỡng điều trị Enalaz I & Enalaz II, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại tiết 3.17 điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/200o của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2002/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Những hàng hoá, dịch vụ không quy định ở nhóm thuế suất 0%, 5%, 20% ở mục II phần B Thông tư này áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo công văn số 283/QLTP-ĐK ngày 23/4/2001 của Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì: hai sản phẩm Enalaz I và Enalaz II của trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm dinh dưỡng, không được quy định ở nhóm thuế suất 0%, 5%, 20% ở mục II Phần B Thông số 122 nêu trên, vì vậy hai sản phẩm này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm dinh dưỡng thành phố hành chính biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3619 TCT/NV2 ngày 09/10/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202