Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 360/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động dịch vụ đại diện Sở hữu trí tuệ

Số hiệu: 360/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 360/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH A.M.B.Y.S
181/3 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, TP HCM

 

Trả lời công văn số 01-06/CV-AM ngày 03/01/2006 của Công ty TNHH A.M.B.Y.S (Công ty AMBYS) về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động dịch vụ đại diện Sở hữu trí tuệ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7, mục V, Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ thì “Tư vấn pháp luật, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại tiết a khoản 1, tiết c khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên thì các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 20% trong 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty AMBYS thành lập trong năm 2003 để cung ứng các dịch vụ bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư; sau đó Công ty AMBYS mới làm thủ tục thành lập Chi nhánh tại Hà Nội là do phải thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp về thủ tục thành lập chi nhánh, chứ không phải là trường hợp đầu tư mở rộng quy mô theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, trường hợp của Công ty AMBYS và Chi nhánh Công ty AMBYS tại Hà Nội cùng được áp dụng mức và thời gian ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Được áp dụng mức thuế suất 20% trong 10 năm kể từ năm tài chính 2003 (năm công ty AMBYS và Chi nhánh công ty AMBYS bắt đầu hoạt động kinh doanh);

- Được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty AMBYS, chi nhánh công ty AMBYS tại Hà Nội được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hà Nội (Chi cục thuế quận Tây Hồ) để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN công ty AMBYS tại Hà Nội;
- Cục thuế tp. HCM;
- Cục thuế tp Hà Nội;
- Chi cục thuế quận Tây Hồ;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 360/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động dịch vụ đại diện Sở hữu trí tuệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25