Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 36 TCHQ/KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bổ sung xác nhận của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về số nợ ngân sách trước thời điểm giao bán Công ty thương mại Hồng Hà

Số hiệu: 36TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36TCHQ/KTTT
V/v: Bổ sung hồ sơ xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Hồng Hà
Thị xã Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34-CV-TM ngày 22/11/2005 của Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà về việc bổ sung xác nhận của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về số nợ ngân sách trước thời điểm giao bán Công ty thương mại Hồng Hà. Tchq có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì trong bộ hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế phải có “Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số thuế nợ đọng, luỹ kế đến thời điểm giao, bán” (xác nhận của Cục thuế tỉnh Lào Cai). Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3467/TCHQ-KTTT ngày 29/8/2005 đề nghị Công ty cung cấp bổ sung văn bản trên để Tổng cục Hải quan hoàn chỉnh hồ sơ xem xét xóa nợ thuế báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC dẫn trên. Việc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác nhận vào văn bản đề nghị xóa nợ thuế của Công ty là chưa phù hợp về hồ sơ theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà khẩn trương hoàn tất hồ sơ để được xem xét giải quyết đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 36 TCHQ/KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bổ sung xác nhận của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về số nợ ngân sách trước thời điểm giao bán Công ty thương mại Hồng Hà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78