Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3591/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3591/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3591/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Trả lời công văn số 339/THVN-KHTC ngày 10/3/2011 và công văn số 1148/THVN-KHTC ngày 20/7/2011 của Đài Truyền hình Việt Nam về thuế GTGT đối với các khoản thu từ hợp đồng phát sóng, tiếp sóng chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 14 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam thì Đài THVN thực hiện cơ chế tài chính, lao động, tiền lương như doanh nghiệp nhà nước.

Tại điểm 2 mục A phần II Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam hướng dẫn:

“2. Đài THVN được ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các nội dung công việc sau:

+ Chi đầu tư XDCB (các dự án nhóm A) đến hết năm 2010. Sau 2010 Đài THVN tự đảm bảo kinh phí chi đầu tư phát triển. Trong trường hợp không tự đảm bảo được kinh phí, Đài THVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

+ Chi cho các hoạt động do Nhà nước đặt hàng;

+ Chi Chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Chi nghiên cứu khoa học các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

+ Chi đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Nhà nước”.

Căn cứ hướng dẫn trên, ngân sách Nhà nước không cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam (trừ một số nội dung công việc được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí quy định tại điểm 2 mục A phần II Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/9/2009 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam) do đó, trường hợp các Đài PTTH tỉnh, thành phố ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện phát sóng, tiếp sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và nhận được khoản thu từ hoạt động trên thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%. Đài Truyền hình Việt Nam được kê khai, khấu trừ đối với các hóa đơn GTGT do các Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố xuất theo quy định.

Về kiến nghị không thu thuế GTGT đối với khoản thu tiếp sóng, phát sóng các Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố nhận được từ Đài Truyền hình Việt Nam là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Thuế, vì vậy Tổng cục Thuế ghi nhận và đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 55/2010/TT-BTC , trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi đồng bộ, phù hợp thực tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài Truyền hình Việt Nam biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (4)).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3591/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108