Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3586/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/TCT-CS
V/v Chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 4427/CT-THNVDT ngày 15/8/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang về lệ phí trước bạ đối với đất của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

d) Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;”

- Tại điểm d khoản 12 Điều 3 Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

Tài sản được chia hay góp do: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản thì phải nộp lệ phí trước bạ, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới, chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên)”

Theo hồ sơ gửi kèm công văn số 4427/CT-THNVDT thì ngày 06/6/2006, tại đăng ký thay đổi lần thứ 9, Công ty phần xây dựng Sao Mai đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nhưng không thay đổi thành viên góp vốn; ngày 29/3/2011, tại đăng ký thay đổi lần thứ 18, đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thay đổi cổ đông sáng lập từ 20 cổ đông xuống còn 14 cổ đông.

Căn cứ quy định trên và hồ sơ gửi kèm thì tính đến ngày 29/3/2011, Công ty cổ phần xây dựng Sao Mai đã thực hiện đổi tên và đổi chủ sở hữu tài sản thành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang; Do đó, tại thời điểm tháng 7/2011, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang làm thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mang tên Công ty cổ phần xây dựng Sao Mai thì phải nộp lệ phí trước bạ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tên mới.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế An Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3586/TCT-CS ngày 10/10/2011 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!