Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3581/TCT-CS về việc hoàn thuế, khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3581/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3581/TCT-CS
V/v hoàn thuế, khai thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 3437/CT-TTHT ngày 4/06/2008 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thuế, khai thuế GTGT đối với Ban điều hành dự án phát triển Vùng quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng”.

Tại điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh”.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì đối tượng được hoàn thuế bao gồm tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và tổ chức, cá nhân không phải là người nộp thuế.

Tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 nêu trên hướng dẫn thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp từ năm 2003 đến năm 2007, Ban điều hành dự án phát triển Vùng quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, của tổ chức Hands of Hope – USA (theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án “Phát triển vùng quận Liên Chiểu do tổ chức Hands of Hope – Hoa Kỳ tài trợ và Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại của Bộ Tài chính) mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ và phát sinh thuế GTGT đầu vào thì Ban điều hành dự án thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng nếu có đầy đủ thủ tục về giấy tờ chứng minh nguồn viện trợ, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và việc lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán đủ để xác định chính xác số thuế GTGT được hoàn.

Ban điều hành dự án kê khai thuế GTGT khi làm thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; TCĐN, CST;
- Ban PC, HT, KK, TTTĐ
- Cục UDCNTT
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3581/TCT-CS về việc hoàn thuế, khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118