Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3556/BTC-TCHQ năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3556/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3556/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 120/HQTN-NV ngày 19/01/2015; công văn số 281/HQTN-NV ngày 12/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu xuất trả quá hạn 365 ngày kể của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Connector. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu; lô hàng tái xuất; chứng từ thanh toán; sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan, nếu xác định hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai số 300078391013/B13/45F1 ngày 28/07/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây tại tờ khai số 1099/NK/SX/N45F ngày 21/9/2012, chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã thực tái xuất theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 120, Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để đảm bảo thống nhất xử lý với các trường hợp tương tự trước đây đã được Bộ Tài chính hướng dẫn.Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3556/BTC-TCHQ năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.823
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49