Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3551/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3551/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3551/TCT-CS
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 1308/CT-KTT ngày 12/07/2011 của Cục thuế tỉnh Hà Nam hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất:

Theo quy định tại điểm 1.2.c.1 và điểm 1.2.c.5 Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần NISHU Nam Hà có sự tổn thất về tài sản, hàng hóa, vật tư thiết bị … do hỏa hoạn, việc xác định số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ như sau:

- Đối với tài sản cố định, số thuế GTGT không được khấu trừ của tài sản cố định bị tổn thất là số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản cố định đó.

- Đối với hàng hóa bị tổn thất là nguyên liệu, vật tư thì số thuế GTGT không được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô hàng hóa, nguyên liệu, vật tư bị tổn thất đó.

2. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn mua mới, thay thế và xây dựng, sửa chữa tài sản hư hỏng sau khi xảy ra tổn thất, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2058/TCT-CS ngày 14/6/2010 trả lời Chi nhánh Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Thái Nguyên (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục thuế nghiên cứu và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, KK, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3551/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146