Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3547/TCT-CS về thu nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3547/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3547/TCT-CS
V/v thu nghĩa vụ tài chính về đất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời Công văn số 1982/CT-THNVDT ngày 03/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc thu nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thu tiền sử dụng đất:

Tại điểm 1.3, Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định: “1.3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất đối với đất đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo mục đích sử dụng của đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của cơ quan tài nguyên và môi trường.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2002 và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng cơ quan có thẩm quyền đã lập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lưu giữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (một số nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân), nay Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất thì các hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn tại điểm 1.3, Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC nêu trên.

2) Về luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất:

Tại điểm 1.3, Điều 9 Thông tư số 93/2011/TT-BTC nêu trên quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “1.3. Quy định quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này và quy trình về ghi nợ và thanh toán nợ quy định tại Điều 7 Thông tư này phù hợp với thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, thì trước ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành, các hộ gia đình, cá nhân nêu trên mới đến thực hiện nghĩa vụ tài chính để được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan lưu giữ hồ sơ thực hiện luân chuyển hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đến ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực, việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất được thực hiện theo Quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất được xây dựng trên cơ sở Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT và các quy định tổ chức thực hiện quy định của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP.

3) Truy thu nghĩa vụ tài chính và xử lý trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phối hợp kiểm tra, rà soát hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để có biện pháp truy thu nghĩa vụ tài chính và xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục thuế trả lời để quý Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3547/TCT-CS về thu nghĩa vụ tài chính về đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183