Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3543/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng ký hợp đồng từ ngày 01/01/2004

Số hiệu: 3543/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3543/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Trả lời công văn số 533CT/TCKT ngày 22/8/2006 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng ký hợp đồng từ ngày 01/01/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.33 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. Mức thuế suất này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2003. Theo quy định tại Tiết i, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ, kể từ ngày 01/1/2004, hoạt động xây dựng, lắp đặt thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất này là hoạt động gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thang máy, nội thất gắn với công trình xây dựng.

Theo đó Bộ Tài chính đã có công văn số 10751/BTC-TCT ngày 26/08/2005 hướng dẫn: thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 01/1/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng Mục công trình thực hiện hợp đồng giao thầu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Xí nghiệp Sông Đà 12-3 (là đơn vị trực thuộc Công ty CP Sông Đà 12) ký hợp đồng số: 100/2003/HĐXD ngày 11/9/2003 với Xí nghiệp Sông Đà 12-1 (nay là Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà) giao lại một phần việc cho Xí nghiệp Sông Đà 12-3 thi công công trình Nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Nhưng tháng 9/2004 và tháng 12/2005 Xí nghiệp Sông Đà 12-3 và Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ký phụ lục hợp đồng số 100/XN/HĐKT để tiếp tục thực hiện công trình trên thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng Mục công trình của phụ lục hợp đồng ký từ ngày 01/1/2004 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Sông Đà 12 biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3543/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng ký hợp đồng từ ngày 01/01/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37