Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3541/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất và khai thác quặng

Số hiệu: 3541/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3541/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 310/CT-THDT ngày 11/08/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất và khai thác quặng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3.12 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ và 3.18 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ: "cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tại Điểm 2.37 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định "vận tải, bốc xếp bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hóa, hành lý, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại", áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ các quy định trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Trang không phải là khai thác khoáng sản nên không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo sản phẩm khai khoáng. Vì vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Kạn kiểm tra hợp đồng ký giữa Doanh nghiệp tư nhân Thủy Trang và Công ty khoáng sản Thái Nguyên để xác định:

- Nếu Doanh nghiệp tư nhân Thủy Trang cho Công ty khoáng sản Thái Nguyên thuê phương tiện vận tải để thực hiện hoạt động khai thác quặng (tính theo ca máy làm việc), áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

- Nếu Doanh nghiệp tư nhân Thủy Trang thực hiện hoạt động bốc, xúc đất đá chất thải lên phương tiện vận tải đi thuê để vận chuyển đi nơi khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Kạn được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3541/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển, bốc xúc đất và khai thác quặng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37