Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3523/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3523/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 22/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Giáo dục Quốc tế.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/CV-IEC ngày 10/6/2014 của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (gọi tắt là COE). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TCT ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế năm 2011. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trên số tin Công ty trả tin bán hộ COE cho tt cả các phụ huynh và tổ chức chuyn nhượng COE khi tính số tiền thuế TNCN truy thu liên quan đến thu nhập từ chuyển nhượng COE của phụ huynh học sinh nắm giữ COE.

Ngày 25/3/2014, Cục thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 1916/CT-TTHT gửi Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế, theo đó, thu nhập từ chuyn nhượng COE của các phụ huynh thuộc đi tượng nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn với thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua và các chi phí liên quan.

Như vậy, chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng chính sách, do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh làm việc với Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế để hướng dẫn thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);

- Website Tổng cục Thuế:
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy
Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3523/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


297
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122