Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3519/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 08/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3519/TCT-KK
V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1563/CT-THDT ngày 23/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Điểm đ, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

- Điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Khoản 3, Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm của Kho bạc nhà nước trong việc khấu trừ số thuế GTGT để nộp ngân sách nhà nước đối với số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiên phạt nộp thừa.

- Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá:

Hoạt động bán hàng theo hợp đồng số 242/HĐMB/2013, 243/HĐMB/2013, 245/HĐMB/2013) và hợp đồng số 246/HĐMB/2013 của Công ty TNHH Thương mại VEMAX chỉ đơn thuần là hoạt động bán hàng giao tại trụ sở người mua hàng, không phải là hoạt động xây dựng cơ bản và không thuộc trường hợp phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, việc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh khấu trừ thuế giá trị gia tăng (số tiền 4.581.694.000 đồng) trên tổng giá trị thanh toán của 04 hợp đồng mua bán của Công ty TNHH Thương mại VEMAX và việc Công ty TNHH Thương mại VEMAX kê khai số tiền Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã khấu trừ nói trên vào chỉ tiêu 39 (Thuế giá trị gia tăng đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT) quý 1/2015 là chưa đúng quy định.

Số thuế giá trị gia tăng 2% Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã khấu trừ là số tiền thuế nộp thừa của Công ty TNHH Thương mại VEMAX. Công ty TNHH Thương mại VEMAX thuộc trường hợp được hoàn số thuế GTGT nộp thừa nêu trên theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thuế cho Công ty TNHH Thương mại VEMAX tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định để hoàn trả tiền thuế nộp thừa nêu trên, không chi từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại VEMAX liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục hoàn số thuế thuế nộp thừa đối với số thuế Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã khấu trừ chưa đúng quy định; đồng thời Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh lại tại Cục thuế Tỉnh Thanh Hoá.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hoá được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Kho Bạc Nhà nước (để phối hợp);
- Lưu: VT, KK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3519/TCT-KK ngày 08/08/2016 vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39