Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3510/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hàng xuất khẩu bị hủy tại nước ngoài

Số hiệu: 3510/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3510/TCT-PCCS
V/v: Xác định nghĩa vụ thuế đối với hàng xuất khẩu bị hủy tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 723/CT-DN2 ngày 07/07/2006 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hàng xuất khẩu bị hủy tại nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 Điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Trường hợp Công ty TNHH Quốc Việt xuất khẩu lô hàng sang Pháp nhưng bị phía nước ngoài từ chối nhận và đã hủy bỏ toàn bộ lô hàng do nhiễm vi sinh tạp chất, không đảm bảo Điều kiện (không có chứng từ thanh toán ngân hàng) nên số thuế GTGT đầu vào liên quan lô hàng xuất khẩu nói trên của Công ty TNHH Quốc Việt không được hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

2. Về việc xác định chi phí để tính thu nhập chịu thuế đối với lô hàng không đạt chất lượng:

Tại Điểm 2.1 phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hóa đều không được tính giá trị vật tư, hàng hóa tổn thất vào chi phí hợp lý".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc Việt xuất khẩu lô hàng sang Pháp nhưng bị phía nước ngoài từ chối nhận và đã hủy bỏ toàn bộ lô hàng do nhiễm vi sinh tạp chất thì giá trị hàng hóa bị hủy bỏ không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hóa tổn thất sau khi trừ các Khoản giá trị bồi thường (nếu có); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị tổn thất còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với hàng bị tổn thất đã hủy bỏ tại nước ngoài, Công ty TNHH Quốc Việt phải yêu cầu bên nước ngoài lập biên bản xác nhận để xác định rõ mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm; biên bản phải ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị hàng hủy, giá thanh lý có thể thu hồi được (nếu có), giám đốc doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn Công ty TNHH Quốc Việt thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3510/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hàng xuất khẩu bị hủy tại nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125