Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3506/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Số hiệu: 3506/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3506/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11764 CT/HTr ngày 25/8/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (LPTB):

- Theo quy định tại Điểm 10(a), Mục III, Phần I thì trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản (đã nộp LPTB) vào tổ chức, chuyển cho tổ chức kinh doanh đó đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp LPTB.

- Tại Điểm 10(d), Mục III, Phần I quy định: "… Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nêu tại Điểm a, b, c, d Khoản này khi kê khai lệ phí trước bạ phải cung cấp cho cơ quan Thuế:…

Bản sao chứng từ nộp lệ phí trước bạ (đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ) hoặc tờ khai lệ phí trước bạ phần xác định của cơ quan Thuế ghi: không phải nộp lệ phí trước bạ (đối với trường hợp không phải nộp theo quy định của pháp luật) của người giao tài sản bàn giao cho người nhận tài sản…";

- Tại Điểm 10(e), Mục III, Phần I quy định: "… Trường hợp hồ sơ tài sản (trong đó có chứng từ nộp lệ phí trước bạ) bị thất lạc thì phải được cơ quan nhà nước quản lý hồ sơ tài sản xác nhận việc bị thất lạc hồ sơ và cơ quan Thuế địa phương nơi chuyển đi phải kiểm tra, xác nhận (Thủ trưởng cơ quan Thuế ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) đã thu lệ phí trước bạ đối với tài sản chuyển đi (hoặc thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ)".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Cục thuế nêu khi cá nhân góp vốn vào công ty bằng ô tô nhưng việc xin cấp Bản sao chứng từ nộp LPTB như quy định tại Điểm 10(d) từ cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng không thuận lợi cho người kê khai. Để tạo Điều kiện cho cá nhân góp vốn bằng tài sản (đã kê khai, nộp LPTB) có bản sao chứng từ hoặc tờ khai nộp LPTB để chứng minh, Tổng cục đề nghị cơ quan Thuế - nơi đã thu (hoặc đã xác nhận không thu) LPTB tài sản đó có trách nhiệm cung cấp bản sao và xác nhận như quy định tại Điểm 10(e) trên đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Đông Quan (thay CV trả lời);
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3506/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49