Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 350/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế khi điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị phụ thuộc

Số hiệu: 350/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 350/TCT-DNK
V/v: Sử dụng hóa đơn, chứng từ điều chuyển hàng hóa nội bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên hóa chất cơ bản Miền Nam
Đ/c: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 625/HCCB-KTTC ngày 28/12/2005 của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất cơ bản Miền Nam hỏi về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế khi điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kếi như sau:

Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng… ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển nội bộ.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ tại điểm này, trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đóng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có các đơn vị phụ thuộc đóng tại các tỉnh, thành phố khác, khi điều chuyển hàng hóa từ Công ty đến các đơn vị phụ thuộc, giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau, từ các đơn vị phụ thuộc về Công ty thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ đã nêu trên đây.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc nhận hàng điều động nội bộ, khi bán hàng phải xuất hóa đơn GTGT, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra theo hóa đơn GTGT xuất ra, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT do bên điều chuyển xuất cho với cơ quan thuế nơi đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở.

Trường hợp bên điều chuyển hàng hóa sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì bên nhận hàng hóa điều chuyển nội bộ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa điều chuyển nội bộ do bên điều chuyển hàng hóa kê khai khấu trừ với cơ quan thuế nơi đơn vị điều chuyển hàng hóa đóng trụ sở.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 350/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế khi điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị phụ thuộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126