Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3494/TCT-DNL năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3494/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3494/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2479/VTQĐ-TC ngày 5/8/2015 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) báo cáo phương án triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) và vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐT theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, để phù hợp với đặc thù hoạt động viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc thực hiện HĐĐT đối với dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin của Tập đoàn như sau:

1. Về chữ ký của người mua trên HĐĐT

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Khoản 2 Điều 6 thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. HĐĐT của Viettel sử dụng cho dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, Viettel không phải nhận lại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

2. Về lưu trữ HĐĐT phục vụ hạch toán, kê khai thuế và công tác kiểm tra

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“ Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử…”

Căn cứ quy định nêu trên, HĐĐT không phải có tên liên hóa đơn, trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu số hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự “0” để thể hiện số liên hóa đơn. Viettel và khách hàng nhận HĐĐT của Viettel không phải in HĐĐT ra giấy và ký, đóng dấu trừ trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

3. Về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy. Trường hợp HĐĐT đối với dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin của Viettel cần chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì thực hiện theo quy định này.

4. Về gửi và truyền dữ liệu của HĐĐT

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc, điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐĐT, Viettel phải thông báo đến khách hàng về định dạng HĐĐT và phương thức truyền nhận HĐĐT đảm bảo để khách hàng biết và cùng hợp tác thực hiện HĐĐT.

Viettel thông báo trên cổng thông tin (Webportal) của Viettel về định dạng và phương thức truyền nhận HĐĐT, chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Webportal để khách hàng có thể tra cứu, xem và tải dữ liệu về HĐĐT. Trường hợp khách hàng đăng ký nhận HĐĐT qua email thì thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

5. Về việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh

Đối với HĐĐT cước viễn thông - công nghệ thông tin của Viettel không bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người mua, khi phát hiện sai sót. Viettel thực hiện điều chỉnh hóa đơn và không bắt buộc phải lập văn bản thỏa thuận với người mua. Viettel chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của việc lập hóa đơn điều chỉnh.

Đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động tuyên truyền cho khách hàng việc thực hiện HĐĐT của Tập đoàn để khách hàng hiểu và chấp nhận HĐĐT, đồng thời chủ động phối hợp với Cục Thuế địa phương để Cục Thuế hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT,DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3494/TCT-DNL năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49